Chrząszcze w drewnie

Zagwoździk fioletowy

Zagwoździk fioletowy

Występowanie

Powszechny w Europie i północnej Azji. W Polsce występuje najczęściej w 20- 60 letnich drzewostanach iglastych i mieszanych, a także na składnicach surowca drzewnego i w zabudowaniach.

Żerowanie

Rozwija się głównie w sośnie pospolitej i świerku pospolitym. Czasami żeruje również w dębie, buku, modrzewiu i jodle. Atakuje drzewa obumierające, słabe, martwe, powalone, ścięte, oraz nieokorowane słupy, belki i żerdzie. Żeruje wyłącznie w drewnie nieokorowanym.

Morfologia

Ciało chrząszcza zagwoździka fioletowego jest silnie spłaszczone grzbietowo-brzusznie. Osiąga on długość od 8 do 18 mm. Larwy zagwoździka fioletowego są długie na 26 mm.

Rozwój chrząszcza

Chrząszcze zagwoździka fioletowego pojawiają się od maja do lipca. Spotkać je można na składach drewna lub w zabudowaniach mieszkalnych. Samice składają jaja w szczelinach kory. Larwy drążą taśmowate, kręte ostrokrawędziste chodniki, które zapełniają kałem i trocinkami. Długość cyklu rozwojowego zagwoździka fioletowego uzależniona jest od stopnia wilgotności drewna. Im drewno jest suchsze tym dłuższy jest cykl rozwojowy zagwoździka fioletowego. Trwa on od roku do dwóch i więcej lat.

Wyrządzane szkody

Zagwoździk fioletowy powoduje poważne uszkodzenia drewna. Sięgają one do 10 cm w przypadku drzew leżących.

Zapobieganie i zwalczanie

Zapobieganie polega na przestrzeganiu zasad higieny lasu, a także terminów ścinki i wywózki drewna. Ważne jest również szybkie jego przerobienie. Skutecznym sposobem na zagwoździka jest szybkie okorowanie pni.

TAGI: Chrząszcze w drewnie, Zagwoździk fioletowy, owady robaki gryzące drewno,