chrząszcze robaki w drewnie

Tryk dębowiec

Tryk dębowiec

(Clytus arietis)

Występowanie

Tryk Dębowiec występuje w Europie, na Kaukazie, Zakaukaziu, Krymie, północnym Iranie i Armenii. Znaleźć go można w całej Polsce.

Żerowanie

Tryk dębowiec żeruje w drewnie zdrowym. Atakuje różne gatunki drzew liściastych takie jak buk, klon, leszczyna, dąb, grab i inne. Najliczniejszy jest w drzewostanach dobrze nasłonecznionych i silnie przerzedzonych. Znaleźć go można w grubych gałęziach i cienkich pniach martwych lub usychających drzew, drzewach złamanych lub powalonych przez wiatr, tylcach złomów, nieokorowanym surowcu, słupach ogrodzeniowych itp.

Morfologia

Chrząszcze tryka dębowca osiągają długość od 6 do 15 mm. Są barwy czarnej z wyjątkiem czerwonożółtych nóg i czułek. U nasady pokryw znajduje się żółta plamka. Na pozostałej części pokryw dwie żółte przepaski. Larwy tryka dębowca są białe i długie na 20 mm.

Rozwój

Chrząszcze tryka dębowca pojawiają się od maja do lipca. Samice składają jaja w szparach kory. Larwy tryka dębowca wygryzają szerokie na 5 mm chodniki, które zapełniają walcowatym kałem i białą mączką drzewną. Tryk Dębowiec całkowicie niszczy bielastą część drewna, w której żeruje. Długość cyklu rozwojowego podobnie jak u wielu innych szkodników drewna uzależniona jest od warunków. Trwa on od roku do trzech lat.

Wyrządzane szkody

Tryk powoduje zniszczenia techniczne polegające na całkowitym zniszczeniu bielu.

Profilaktyka i zwalczanie

Ponieważ tryk dębowiec preferuje drzewostany dobrze nasłonecznione w zapobieganiu wyrządzaniu przez niego szkód pomaga niedopuszczenie do silnego nasłonecznienia wnętrza drzewostanu. Ważne jest też przestrzeganie zasad higieny lasu. Pozyskany surowiec musi zostać okorowany lub opryskany działającym kontaktowo insektycydami. Kolejnym sposobem na tryka dębowca są drzewa pułapkowe. Najpóźniej do początku maja należy umieścić kilka sztuk drzew pułapkowych w miejscach nasłonecznionych. Pułapki pozyskuje się zimą, lub wczesną wiosną, a korowanie następuje w połowie lipca przed wejściem larw w drewno.