robaki w drewnie

Rzemlik topolowiec

Rzemlik topolowiec

(Saperda carcharias)

Rzemlik topolowiec to chrząszcz z rodziny kózkowatych. Pierwszy raz został opisany w 1758 roku przez Karola Linneusza.

Występowanie

Rzemlik topolowiec występuje w zadrzewieniach i uprawach topolowych oraz w lasach liściastych. Żeruje w różnych gatunkach topól. Preferuje stanowiska nasłonecznione.

Morfologia owada

Chrząszcze rzemlika topolowca osiągają długość od 19 do 31 mm. Pokryte są jasnoszarymi lub szarożółtymi włoskami. Szarożółte pokrywy pokryte są małymi, czarnymi punktami. Larwy osiągają długość 47 mm.

Rozwój chrząszcza

Chrząszcze rzemlika topolowca pojawiają się przez całe lato. Godziny ich aktywności przypadają na późny wieczór i zmierzch. Samice składają jaja w robionych za pomocą żuwaczek nacięciach kory. Długość cyklu rozwojowego uzależniona jest od warunków mikroklimatycznych i troficznych. W Polsce trwa on od 3 do 4 lat. W krajach Europy południowej trwa on 2 lata.

Wyrządzane szkody

Rzemlik topolowiec powoduje charakterystyczne uszkodzenia w postaci długich białych wiórków wysypujących się z chodników larwalnych i zgrubień w szyi korzeniowej. Skutki działalności rzemlika uzależnione są od jego liczebności. Drzewa słabiej zasiedlone wolniej rosną i mają zdeformowane strzały. Uszkodzone drzewa stają się też podatne na ataki przeziernika topolowca, bakterii i grzybów. Drzewa silnie opanowane przez rzemlika topolowca giną lub zostają złamane przez wiatr.

Zapobieganie i zwalczanie

W przypadku niewielkiej ilości drzew np. w zadrzewieniach miejskich larwy rzemlika topolowca niszczy się stalowym drutem wprowadzanym do chodnika w drewnie, lub poprzez iniekcje trucizn do chodników. Inne są sposoby zapobiegania w przypadku dużych upraw topól. O niebezpieczeństwach, jakie niesie ze sobą rzemlik topolowiec należy myśleć już w trakcie zakładania upraw tych drzew. Zakładane uprawy nie mogą być zbyt duże i absolutnie nie mogą znajdować się na terenach zagrożonych przez rzemlika. Istotna jest prawidłowa pielęgnacja i topól i właściwa uprawa gleby. Nie należy też zakładać szkółek w pobliżu osik i topól. W przypadku pojawienia się rzemlika przeprowadza się zabiegi chemiczne na zaatakowanych, lub na wszystkich drzewach. W przypadku, gdy ilość zaatakowanych drzew jest niewielka, a plantacja topoli młoda uszkodzone drzewa zastępuje się zdrowymi sadzonkami.