robak w drewnie

Rytel pospolity

Rytel pospolity

(Elateroides flabellicornis)

Występowanie Rytla

Powszechny w całej Europie. Występuje również na Kaukazie i na Syberii. Występuje w lasach liściastych iglastych i mieszanych. Rozwija się w różnych gatunkach drzew liściastych i iglastych.

Biologia Chrząszcza

Chrząszcz rytla ma wydłużone walcowate ciało o długości 6-18 mm. Pokrywy miękkie rozchodzące się ku końcowi. Czułki piłkowane. Samice są żółto- lub czerwonobrunatne. Barwa ciała samców jest bardzo zmienna- od żółtej do czarnej. Larwy długości 20 mm łukowato wygięte. Na końcu odwłoka znajduje się wyrostek z 6-7 parami równomiernie umieszczonych ząbków.

Zagrożenia

Rytel pospolity to jeden z najgroźniejszych szkodników drewna powodujący jego głębokie i rozległe uszkodzenia. Występuje masowo opanowując drewno na całej długości i sprawiając, że traci ono całkowicie wartość techniczną. Często występuje w składnicach drewna.

Zapobieganie i zwalczanie

Profilaktyka polega na szybkim usuwaniu wywałów i złomów oraz terminowym wywozie drewna z lasu. Jeśli nie jest to możliwe drewno należy zabezpieczyć chemicznie. Drewno już zasiedlone należy wywieść z lasu po czym potraktować insektycydami lub przetrzeć i przesuszyć.

TAGI: Robaki w drewnie, insekty szkodniki, zwalczanie owadów, chrząszcze tępienie,,