Przykrótek półskrzydły zwalczanie

Przykrótek półskrzydły

Przykrótek półskrzydły (Carpophilus hemipterus L.)

Czym jest przykrótek półskrzydły

Przykrótek półskrzydły to chrząszcz z rodziny łyszczynkowatych i podrodziny Carpophilinae.

Jak wygląda przykrótek półskrzydły

Osobniki dorosłe przyrótka półskrzydłego mają od 2 do 4 milimetrów długości. Są one silnie spłaszczone i owalne. Pokrywy przykrótka półskrzydłego są czarne lub ciemnobrązowe. Znajdują się na nich dwie żółto-czerwone poprzeczne przepaski. Są one jaśniejsze od reszty ciała tego owada. Za równo czułki jak i odnóża przykrótka półskrzydłego są żółtawoczerwone. Czułki zakończone są buławkami. Ciało przykrótka półskrzydłego pokryte jest mocno przylegającymi szczecinkami. Nie pokrywają one całkowicie odwłoka przykrótka półskrzydłego w związku z czym jego dwa ostatnie segmenty są dobrze widoczne. Na przedpleczu znajdują się dwie żółtoczerwone plamki.

owad Przykrótek półskrzydły
Zdjęcie przykrótka półskrzydłego

Gdzie występuje przykrótek półskrzydły?

Pierwotnie przykrótek półskrzydły występował jedynie w rejonach tropikalnych Azji i Afryki. Obecnie przykrótek półskrzydły występuje na całym świecie. Po kuli ziemskiej rozprzestrzenił się razem z produktami żywnościowymi pochodzącymi z państw w których występuje i w których żeruje takimi jak owoce, suszone grzyby, ziarno zbóż i zioła. Szczególnie często atakowane przez przykrótka półskrzydłego są produkty o wysokim stopniu zawilgocenia.

Przykrótek występuje głównie wewnątrz magazynów. Na otwartej przestrzeni pojawia się głównie na dojrzałych owocach, ale zdarza się to bardzo rzadko.

Rozwój przykrótka półskrzydłego

Przykrótek półskrzydły cechuje się wyjątkowo wysoką płodnością. Samica może złożyć nawet 60 jaj wciągu jednego dnia, a w ciągu życia od 1000 do 2000 jaj. Rozwój pojedynczego pokolenia przeciętnie trwa trzy tygodnie. W wyjątkowo sprzyjających warunkach czyli w temperaturze wynoszącej 32 stopnie Celsjusza długość rozwoju tego owada skraca się do 12 dni. Pierwszymi objawami zasiedlenia pokarmu przez larwy przykrótka półskrzydłego jest wydostający się na zewnątrz produktów płyn zostawiany przez larwy podczas wgryzania się przez nie do wnętrz produktów. Osobniki dorosłe przykrótka półskrzydłego chętnie latają.