mklik daktylowiec

Mklik Daktylowiec

Osobniki dorosłe mklika daktylowca

Mklik daktylowiec pod względem wyglądu przypomina mklika próchniczka. Ma on od 11 do 16 milimetrów rozpiętości skrzydeł. Przednie skrzydła mklika daktylowca są brązowo-szare lub srebrzystoszare. W odległości 1/3 od podstawy skrzydeł mklika daktylowca znajduje się poprzeczny ciemny pasek. Kolejny zygzakowaty pasek znajduje się w odległości 1/3 od wierzchołka skrzydła. Tylne skrzydła mklika daktylowca są szare i przeświecające.

Jaja mklika daktylowca

Przeciętna samica mklika daktylowca składa około 150 jaj. Składane są one na produktach w których rozwijać się będą larwy lub na ich opakowaniach. Jaja mklika daktylowca mają 0,3 milimetra szerokości i 0,4 milimetra długości. Wielkość jaj mklika wykazuje duże zróżnicowanie w zależności od tego jak duży był dostęp samicy do źródeł pokarmu. Początkowo są one białe, ale podczas rozwoju zmieniają one barwę na pomarańczową lub żółtą. Długość rozwoju embrionów uzależniona jest od temperatury. W temperaturze pokojowej trwa ona 16 dni.

Gąsienice mklika daktylowca

Po wyjściu z jaja gąsienice mklika daktylowca mają 1 milimetr długości. Dorastają one do od 10 do 12 milimetrów długości. Początkowo mają one barwę białą, a później zmienia się ona na żółtawą lub szarawą. Głowa i tarczka tułowiowa gąsienicy mklika daktylowca jest ciemniejsza. W temperaturze pokojowej rozwój gąsienic trwa 160 dni.

Gąsienice mklika daktylowca zazwyczaj nie zapadają w diapauzę. Stwierdzono ją wyłącznie w przypadku nielicznych spośród szczepów daktylowca. W związku z tym są one wysoko wrażliwe na niskie temperatury i nie potrafią przeżyć w temperaturach ujemnych.

Poczwarki mklika daktylowca

Poczwarki mklika daktylowca mają od 6 do 8 milimetrów długości.

Osobniki dorosłe mklika daktylowca

Po wyjściu ze stadium poczwarki osobniki dorosłe przez pewien czas siedzą nieruchomo, a do kopulacji przystępują dopiero po kilku godzinach.

W przywabianiu samców przez samice bardzo przydatne są wydzielane przez nie feromon. Feromon ten jest mieszaniną tetradekadienolu i octanu tetradekadienolu. Pod względem składu feromon ten jest bardzo podobny do feromonu wydzielanego przez mklika figowiaka, mklika próchniczka i omacnicy spichrzanki. Samce mklika daktylowca są wyjątkowo czułe na wydzielane przez samicę feromony. W przypadku uwolnienia feromonu przez samice feromonu w pomieszczeniu o objętości 100 m3 dotarcie do źródła emisji zajmuje im zaledwie 10 sekund.

Ile żyje MKLIK DAKTYLOWiec ?

Długość życia osobników dorosłych uzależniona jest od trzech czynników: płci, temperatury otoczenia i dostępności wody. Bez wody w temperaturze 18ºC samce żyją 11,5 dnia, a samice12,5 dnia, w temperaturze 34ºC długość życia samców skraca się do 4 dni, a samic do 3 dni. Dostęp do wody może wydłużyć długość życia osobników dorosłych mklika daktylowca nawet o 50 %. Osobniki dorosłe mklika daktylowca nie pobierają pokarmu.

Długość rozwoju mklika daktylowca uzależniona jest od warunków zewnętrznych. W optymalnych warunkach w ciągu roku może rozwinąć się od 5 do 8 pokoleń tego owada.

Skąd pochodzi i jak trafia do Polski mklik daktylowiec ?

Mklik daktylowiec pochodzi z klimatu tropikalnego. Nawet sama nazwa tego owada przynosi na myśl tropikalne tereny ponieważ nawiązuje ona do daktylowca a więc do rośliny, która nie rośnie w Polsce. Obecnie owad ten jest gatunkiem kosmopolitycznym. Do Polski owad ten trafia najczęściej z produktami spożywczymi pochodzenia roślinnego takimi jak migdały, orzeszki ziemne, pasze, suszone owoce, ziarna kakaowe i zioła.

Inne gatunki mklików występujące w Polsce

Obok mklika daktylowca wraz z importowanymi produktami spożywczymi trafiają do Polski również inne gatunki mklików takie jak mklik figowiak i mklik kauczukowiec.

Mklik figowiak ma od 6 do 8 milimetrów rozpiętości skrzydeł. Przednie skrzydła są zółto-szare z niewyraźnymi, poprzecznymi liniami. Tylne skrzydła mklika figowiaka są białawe, a głowa i tułów szare. Występuje on głównie na suszonych orzechach, owocach, kakale i produktach zbożowych.